null Publikace-bila-opava

Leták: Bílá Opava

Bílá Opava

Průzračné vody horské bystřiny přeskakují z kamene na kámen, padají v kaskádách z šedivých skal, víří, pění se, bělají. Běží dál, čisté a nezkalené, v létě klidněji, na jaře bouřlivě, se silou vody z tajícího sněhu. Peřeje, kaskády a vodopády se nacházejí uprostřed staletých smrkových pralesů na několika kilometrech nejhořejšího úseku řeky. Říčka zde vymlela hluboké a rozervané koryto s obrovskými balvany, mezi nimiž si razí cestu dravá voda.