Na území CHKO Jeseníky je vyhlášeno celkem 75 solitérních památných stromů, 9 skupin památných stromů a 2 památná stromořadí.

Památné stromy na území CHKO Jeseníky pravidelně kontrolujeme a zajišťujeme jejich ošetření. V roce 2021 jsme jich ve spolupráci s odborníky ošetřili téměř 50 - převážnou část z nich v památné aleji na Anenský vrch v Andělské hoře. Tato ošetření, cílená na zlepšení zdravotního stavu stromů a zajištění bezpečnosti v jejich okolí, jsou financována z progamu péče o krajinu.

Mezi památnými stromy jednoznačně převládají domácí druhy dřevin, větší počet jedinců je javoru klenu a mléče, jasanu ztepilého a lip (srdčité, velkolisté a obecné). Z exotických druhů se mezi památnými stromy vyskytuje jírovec maďal, trnovník akát.

Nejvyšší věk je udáván u Tisu v Mikulovicích (700 let) a Lípy na Hadím vrchu (600 let). Nejvyšší památný strom je jedle u Karlovy Studánky zvaná Vévodkyně s výškou 47 m. Největší obvod 10 metrů má lípa Hadí královna v Dolní Moravici.

Tis v Mikulovicích.
               Tis v Mikulovicích (700 let)
Lípa na Hadím vrchu.
            Lípa na Hadím vrchu (600 let)
 Jedle Vévodkyně.
            Jedle Vévodkyně (výška 47 m)
Lípa Hadí královna.
Lípa Hadí královna (obvod kmene 10 m)

​​​​​