Pro všechny milovníky jesenické květeny je určená tato stránka s informacemi o vzácných nebo jinak zajímavých rostlinách Jeseníků.

Všechny rostliny

Lipnice jesenická
Lipnice jesenická

Pětiprstka žežulník
Pětiprstka žežulník

Vytrvalá hlíznatá rostlina, která se přes dřívější hojný výskyt, stala rostlinou silně ohroženou.

Prstnatec bezový
Prstnatec bezový

Kriticky ohrožený druh. V CHKO Jeseníky ho najdeme na dvou lokalitách.

Prstnatec Fuchsův
Prstnatec Fuchsův

Jedná se o jeden z našich nejhojnějších prstnatců.

Prstnatec májový
Prstnatec májový

Dříve hojný druh na každé vlhčí louce, dnes díky zásahům do krajiny ubývá.

Pryskyřník platanolistý
Pryskyřník platanolistý

Jeden ze dvou našich pryskyřníků, s bílým květem, rozšířen ve většině pohraničních pohoří.

Pupava Biebersteinova jesenická
Pupava Biebersteinova jesenická

Jesenický endemit.

Rosnatka okrouhlolistá
Rosnatka okrouhlolistá

Roste zpravidla na půdách chudých na živiny. Jedná se především o rašeliniště a rašelinné louky Rejvízu.

Rozchodnice růžová
Rozchodnice růžová

Rozchodník horský
Rozchodník horský

Sasanka narcisokvětá
Sasanka narcisokvětá

Sedmikvítek evropský
Sedmikvítek evropský

Škarda sibiřská
Škarda sibiřská

Škarda velkoúborá
Škarda velkoúborá

Nápadný velkokvětý horský druh, u nás kromě Jeseníků roste v Krkonoších a vzácně i na Králickém Sněžníku.

Sklenobýl bezlistý
Sklenobýl bezlistý

Suchopýr pochvatý
Suchopýr pochvatý

Druh vázaný na kyselé půdy rašelinišť a vrchovišť.

Svízel bílý
Svízel bílý

Silně ohrožený druh rostoucí na vysokohorských loukách a pastvinách.

Tučnice obecná
Tučnice obecná

Příležitostně masožravá rostlina. Živiny si doplňuje lapáním drobného hmyzu na lepkavé listy.

Upolín nejvyšší
Upolín nejvyšší

Jeho nejvyšší výskyt u nás je ve Velké Kotlině.

Violka žlutá sudetská
Violka žlutá sudetská

Silně ohrožený druh rostoucí na vysokohorských loukách a pastvinách.