null Kamzik-110 let

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Výročí jesenických kamzíků

22. 2. 2023

Dnes je to 110 let, kdy byli kamzíci přivezeni do Jeseníků.

Kamzík horský je v Jeseníkách nepůvodní. Dovezen byl z rakouských Alp lesníky Řádu německých rytířů v roce 1913. Nejdříve byli kamzíci umístěni v aklimatizační obůrce u Malé Morávky. Do volné přírody byli vypuštěni až v roce 1924. Celkem bylo do Jeseníků dovezeno 22 alpských kamzíků a do volné přírody vypuštěno ze dvou obor 42 kusů.

Nejvyšší stavy kamzíků se pohybovaly nad 900 kusů (1981, 1992). Nejnižší letní stav kamzičí zvěře byl napočítán cca 170 kusů v roce 2009. V současné době se stav kamzíků odhaduje okolo 450 ks.
Vysoké stavy kamzičí zvěře v minulých letech se na jesenické přírodě negativně podepsaly spásáním, okusováním, poškozováním rostlin i půdního povrchu a výraznou eutrofizací trusem v místech, kde se kamzičí stáda pravidelně zdržovala.
 
Tyto vlivy se projevovaly především v nejcennějších lokalitách CHKO (např. skalní výchozy ve Velké kotlině). Po snížení početnosti kamzíka došlo k výraznému omezení výše popsaných negativních vlivů.
Kamzící v borůvčí
Okousaný Plantago atrata