null fotosoutez 2023

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

10. ročník fotosoutěže Jak vidím Jeseníky

21. 8. 2023

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko - Správa CHKO Jeseníky ve spolupráci s partnery vyhlašuje X. ročník fotografické soutěže

Pravidla:

Do všech kategorií přijímáme fotografie především v elektronické podobě. Tištěné snímky budou skenovány.

- barevné i černobílé digitální snímky zasílejte nejlépe ve velikosti 3508 x 2480 pixelů,  min. velikost kratší strany 1 600 pix (nevztahuje se na kat. JUNIOR), formát: nekomprimovaný .JPG, max. velikost zaslaného snímku: 8 MB, při zasílání využijte např.: uschovna.cz

- digitální snímky přijímáme pojmenované jménem autora a názvem snímku,

  např. jan.novak_Soumrak.na.Keprniku

- každý tištěný snímek je z rubové strany označen jménem autora, adresou a názvem

- v případě zasílání tištěných fotografií přiložte také digitální data (neplatí při použití analogového fotoaparátu)

- tištěné barevné i černobílé fotografie zasílejte bez rámečku, pasparty nebo podlepu, min. velikost: 20 x 30 cm, maximální délka delší strany je 45 cm

- maximální počet snímků od jednoho autora: 10

- označené cykly nebo seriály se hodnotí jako jeden snímek

- zaslané tištěné snímky budou po ukončení cyklu výstav vráceny autorům

-  zasláním snímků do soutěže uděluje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže, s bezplatným použitím snímků k propagačním a jiným publikačním účelům organizátorů soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů.

- zasláním snímku do soutěže autor prohlašuje, že jej pořídil v Jeseníkách, nebo na ně má zřetelnou vazbu.

- termín uzávěrky je 1. listopadu 2023

- snímky zasílejte e-mailem na michal.ulrych@nature.cz s předmětem "Fotosoutěž"
  případně na adresu Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 79001 Jeseník,

- do zprávy pro příjemce napište jméno autora, místo bydliště (nemusí být přesná adresa) a telefonický kontakt, u juniorů věk

- o výsledcích  budou autoři informováni e-mailem nebo telefonicky v průběhu prosince 2023

- o termínech výstav budou autoři informováni průběžně e-mailem

- organizátoři si vyhrazují právo vystavit pouze odbornou porotou vybrané fotografie

- kontaktní osoba: Michal Ulrych, e-mail: michal.ulrych@nature.cz

Plakát.