null Aktualita-pruzkumVK-2022

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Botanický průzkum na skalách Velké kotliny

29. 6. 2022

Ve dnech 14. – 17. 7. 2022 proběhne botanický průzkum nepřístupných částí skalních výchozů ve Velké kotlině za pomoci lanové techniky.

Velká kotlina v NPR Praděd je jednou z botanicky nejbohatších a nejcennějších lokalit v celé ČR. Zájem přírodovědců toto území přitahuje už více než 200 let, přesto ale není Kotlina v některých svých částech vzhledem ke značné členitosti a množství běžným způsobem nedostupných míst dosud podrobně prozkoumána.

Proto ve dnech 14. – 17. 7. 2022 proběhne botanický průzkum vybraných, bez použití horolezecké techniky nepřístupných částí skalních výchozů ve Velké kotlině. Zkoumány budou dosud velmi málo nebo dlouhou dobu nenavštívené části vybraných skalních výchozů, zejména pak skalní výchozy centrální Vitáskovy rokle a nepřístupné skály v dolní části Velké kotliny (Podpěrova skála, Suzova stěna, Poubovy skály, Dostálův žleb, Roemerovy výchozy).

Botanický průzkum těchto míst bude realizován odborníky z Českého svazu ochránců přírody Hořepník Prostějov ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Správou CHKO Jeseníky a pod dohledem zkušených certifikovaných odborníků na lezení ve skalních terénech.

U vybraných zvláště chráněných a vzácných druhů bude zaznamenána jejich přesná poloha a kvantifikována velikost jejich populací tak, aby bylo možné srovnat jejich vývoj v případě opakování podobného průzkumu v budoucnosti.

Na některých dosud nenavštívených částech skal lze předpokládat zjištění výskytu jedinců či populací řady zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, včetně druhů, které jsou v současné době v území považovány za nezvěstné či vyhynulé. O výsledcích tohoto jedinečného výzkumu Vás určitě budeme informovat.