null Publikace-velka-kotlina

Leták: Velká kotlina

Velká kotlina patří k přírodovědecky nejvýznamnějším místům střední Evropy. Díky svému bohatství rostlin a živočichů je jedinečnou laboratoří, kde je možno zkoumat přírodní procesy přímo pod širým nebem. Různorodé stanovištní podmínky umožňují přežívání velkého množství rostlinných a živočišných druhů i pestrost rostlinných společenstev, která je na malém prostoru zhruba 1 km² opravdu výjimečná. Velká kotlina je také jediným místem v Jeseníkách, kde byl v minulosti opravdový horský ledovec. Právě jemu vděčí za svůj kotlovitý tvar.